Om oss

Professionella​ målningstjänster

Lite kort om oss

Hög kvalitet på måleritjänster till privatkunder, fastighetsägare och byggföretag.

Vi är ett gammalt företag med anor från
1930-talet och Målerifirma John Leü i Södertälje.

1966 övertog Ingemar Wennerstrand företaget från Målerifirma Osvald Wahlin AB där han själv arbetade som målare och firman har sedan dess varit i familjens ägo. Numera ägs företaget av dottern Kerstin tillsammans med maken Peter och sonen Jonas som nu driver verksamheten vidare i Kristianstad. Verksamheten i Södertälje avvecklades 2017.

Vi arbetar enligt Måleriföretagens Kvalitets- & Miljöledningssystem. Vi är medlemmar Måleriföretagen samt Företagarna vilket ger en trygghet för kunden.

Våra viktigaste kunder är främst privatkunder, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och byggföretag.

Vår kvalitetsinriktning

Vi har alltid fokuserat på kvalitet och gör detta t ex genom att ständigt sätta nya mål för kvalitetsarbetet samt att arbeta enligt företagets kvalitetspolicy och internkontroll.

Vår kvalitetsinriktning kan sammanfattas i följande punkter:

  • samverkan
  • kvalitetsansvar hos alla
  • kvalitet i centrum
  • gör rätt från början
  • rätta egna fel
  • kvalitet till 100%

En av våra riktlinjer är att ha ett effektivt kvalitetssystem som fortlöpande utvärderas och förbättras.

Vi har intyg från Måleribranschens Våtrumskontroll. Vi arbetar enligt Målarmästarnas Kvalitets- & Miljöledningssystem.

 

Vår miljöinriktning

Arbetsmiljöarbetet är uppbyggt kring löpande skyddsronder.

Vi håller en nära kontakt med leverantörer av färgmaterial och utrustningar.

Wennerstrands Måleri AB erbjuder en säker och sund arbetsmiljö genom att:

  • uppfylla alla krav i arbetsmiljölagstiftningen
  • kartlägga och förebygga arbetsmiljörisker och arbetsskador
  • ha ett effektivt system för arbetsmiljöarbetet som fortlöpande utvärderas och förbättras

Få svar snabbt

Fyll i formuläret nedan för en offert

Eller ring: 076-853 65 48